Sportovní klub Kotlářka /dále jen SK Kotlářka/ má dlouholetou tradici. Byl založen v roce 1953 jako Stadion mládeže. Od roku 1982 vystupoval jako TJ DPM hl. m. Prahy a od roku 1991 nese název SK Kotlářka. Sdružuje pod svou hlavičkou několik sportovních odvětví (atletika, florbal, softball, baseball, orientační běh, stolní tenis). Zřizovatelem Stadionu mládeže je Hlavní město Praha.

V roce 2003 se atletickému oddílu ve spolupráci se ZŠ Bílá podařilo získat souhlas MŠMT a Českého atletického svazu a vznikly sportovní třídy s doplňkovým sportem atletikou.

Atletický oddíl byl založen jako výhradně mládežnický klub do 15 let věku. V současné době však má i dorosteneckou, juniorskou i mužskou a ženskou členskou základnu. Ženské družstvo startuje ve II. národní lize, ostatní družstva bojují o postup z krajského přeboru.

S atletikou začínají děti již od útlého věku v tzv. Pohybových slabikářích. Zde získávají všestrannou přípravu nejen pro atletiku.

Přípravky a mladší žactvo se učí základy jednotlivých atletických disciplín.

Starší žáci a žákyně jsou již rozděleni podle specializce /sprinty, vrhy a hody, skoky, střední a dlouhé tratě, překážky a střední tratě/.

UPRAVIT Trénink je veden pod odborným dohledem trenérů vyškolených v jednotlivých specializacích a trenérských tříd.

V zimním období využívají některé tréninkové skupiny tělocvičny v ZŠ Bílá. Na stadionu mají atleti dále k dispozici nafukovací halu, posilovnu a gymnastickou tělocvičnu s všestranným vybavením. Atletický oddíl si také v zimě jednou týdně pronajímá halu na Olympu a na Strahově.

Během školního roku i letních prázdnin se konají odborná soustředění podle zájmu a věku dětí pod vedeních svých trenérů.

Bližší informace: Mgr. Jitka Fialová, tel. 222 333 887, 605 263 754, fialova@ddmpraha.cz