Sportovní klub Kotlářka /dále jen SK Kotlářka/ má dlouholetou tradici. Byl založen v roce 1953 jako Stadion mládeže. Od roku 1982 vystupoval jako TJ DPM hl. m. Prahy a od roku 1991 nese název SK Kotlářka. Sdružuje pod svou hlavičkou několik sportovních odvětví, např. atletika, florbal, softball, orientační běh, stolní tenis. Zřizovatelem Stadionu mládeže je Magistrát hl. m. Prahy .

V roce 2003 se atletickému oddílu ve spolupráci se ZŠ Benita Juáreze podařilo získat souhlas MŠMT a Českého atletického svazu a vznikly sportovní třídy s doplňkovým sportem atletikou.

Atletický oddíl byl založen jako výhradně mládežnický klub do 15ti let věku. V současné době však má i dorosteneckou, juniorskou i mužskou a ženskou členskou základnu. Ženské družstvo startuje ve II. národní lize, ostatní družstva bojují o postup z krajského přeboru.

V jednotlivcích se zástupci všech věkových kategorií atletického oddílu pravidelně zúčastňují přeborů Prahy a mistrovství České republiky.

S atletikou začínají děti již od útlého věku v tzv. přípravkách. Zde získávají všestrannou přípravu nejen pro atletiku.

Mladší žáci a žákyně trénují pod odborným vedením trenérů atletiky. Učí se základům jednotlivých atletických disciplín a závodí jak za družstva, tak i za jednotlivce ve své věkové kategorii.

Starší žáci a žákyně jsou již rozděleni podle sekcí a svého zájmu o disciplíny /sprinty, vrhy a hody, skoky, střední a dlouhé tratě, překážky a střední tratě/.

V letním období probíhají tréninkové jednotky na Stadionu mládeže podle rozvrhu jednotlivých trenéru a podle věku atletů a atletek. Celý stadion byl zrekonstruován v roce 2000 a má na všech sektorech i na 400m oválu umělý povrch.

Trénink je veden pod odborným dohledem trenérů vyškolených v jednotlivých specializacích a trenérských tříd.

V zimním období využívají atleti tělocvičny v přilehlé ZŠ Benita Juáreze a v ZŠ Interbrigáda. Na stadionu mají k dispozici nafukovací halu, posilovnu a gymnastickou tělocvičnu s všestranným vybavením. Atletický oddíl si také jednou týdně pronajímá halu Olympu s dvěstěmetrovou dráhou a všemi sektory na 2 hodiny a díky atletickému svazu má ještě 1x týdně k dispozici nafukovací halu na Strahově s 200m oválem a ostatními sektory.

V letošním roce se začala úspěšně rozvíjet spolupráce mezi oddílem SK Kotlářka a resortním oddílem TJ Dukla. Díky této spolupráci využívají atleti tunel na Julisce a bazén pro regeneraci.

Během školního roku i letních prázdnin se konají odborná soustředění podle zájmu a věku dětí pod vedeních svých trenérů.

Bližší informace: Mgr. Jitka Fialová, tel. 233 330 704, 605 263 754, fialova@ddmpraha.cz